Badanie ścieków z przydomowej oczyszczalni

Badanie wody przeprowadza się zazwyczaj na początku użytkowania danego źródła oraz przynajmniej raz w roku. Inaczej jest, jeśli chodzi o badanie ścieków. Właściciele domów oraz przedsiębiorcy rzadziej się na nie decydują, a przecież jest ono równie ważne, co sprawdzenie stanu wody używanej do spożycia. Badanie ścieków to możliwość uzyskania informacji o tym, jak prezentuje się skład chemiczny ścieków i osadów z przydomowej oczyszczalni. W razie nieprawidłowości można szybko zareagować i wyeliminować szkodliwe substancje.

Badanie ścieków – co jest analizowane?

Decydując się na badanie ścieków, zwróć uwagę, jakie parametry są poddawane analizie. Dobre badanie powinno przynieść informację o pięciu parametrach. Sprawdź, czy kontrolowane są następujące wskaźniki: azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesina, BZT5 oraz ChZTCr. Jeśli tak – to badania na pewno będą pomocne. Laboratorium oferuje usługi próbkobiorców, darmowy transport i szybki czas realizacji zlecenia (najczęściej siedem dni). Badania się akredytowane i zgodne z aktualnymi wymaganiami Ministra Środowiska (zawartymi w Rozporządzeniu z 18 listopada 2014 roku). Rozporządzenie to jest wskazówką, które substancje stanowią zagrożenie dla środowiska.

Oferta badań ścieków

Nowoczesne laboratorium oferujące swoje usługi przez stronę zbadamywode.pl przygotowało ofertę do mieszkańców całej Polski. Jak to możliwe? To proste dzięki darmowemu transportowi próbek, które z łatwością mogą dotrzeć do wybranego punktu badawczego z dowolnego miejsca. Badanie mogą zlecić osoby prywatne, przedsiębiorcy, zarządcy miejskich oczyszczalni ścieków – w zasadzie wszyscy, którzy uważają, że powinni skontrolować skład ścieków i osadów. Czasami badanie ścieków jest w stanie wykazać nieprawidłowości, które w dalszej perspektywie mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska, jak i mieszkańców danej posesji. Eksperci ze zbadamywode.pl oferują również badanie wody ciepłej na obecność Legionelli – groźnej dla zdrowia człowieka bakterii.